FacebookTwitter

Disclaimer

DISCLAIMER 

De website www.watnou60.nl  is eigendom van Door!Media B.V. te Amsterdam. Alle rechten van intellectuele eigendommen betreffende de website en de inhoud daarvan, behoren toe aan Door!Media B.V. 

Het is niet toegestaan om deze website of enig gedeelte daarvan, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan, anders dan om watnou60.nl, met correcte naamsvermelding, te promoten. Openbaarmaking of verspreiding van deze site om andere, waaronder commerciële, redenen, is uitdrukkelijk verboden, tenzij van tevoren schriftelijke toestemming van Door!Media B.V. is verkregen

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan watnou60.nl, onderdeel van Door!Media B.V., niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze gegevens.

Door!Media en watnou60.nl aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Door!Media B.V. en watnou60.nl kiezen zorgvuldig hun onderwerpen en bronnen en betrachten alle mogelijke journalistieke zorgvuldigheid. 

Zij garanderen noch ondersteunen echter enig product of enige dienst genoemd op deze site, noch staan zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Daarom raden wij elke gebruiker van deze site aan onafhankelijke inlichtingen in te winnen, zelf onderzoek te verrichten en het eigen gezonde verstand te gebruiken vóór gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Door!Media B.V. / watnou60.nl behouden zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u regelmatig links aan naar andere websites. Door!Media B.V./ watnou60.nl zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons) gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.